Tapuda yeni dönem

Tapuda yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, tapuda yaşanan hak kayıplarının önüne geçilmesi için talimat verdi.
Bunun üzerine harekete geçen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ipotek terkini, haciz, satış şerhi gibi işlemleri elektronik ortama alma çalışmalarına başladı. Genel Müdürlük, uygulamaya ilk olarak ipotek terkinlerini elektronik ortama alarak başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bankalar tarafından yazılı olarak düzenlenen ipotek terkin taleplerini elektronik ortama alıyor. Daha önce vatandaş eliyle ya da görevli memurlarca tapu müdürlüklerine iletilerek işlemi yapılan ipotek terkinleri artık elektronik ortamda yapılacak.

Yeni Tapu Sicil Tüzüğü 2013

Yeni Tapu Sicil Tüzüğü 2013

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tüzüğün amacı, 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tüzük, taşınmazlarla ilgili mülkiyet hakkı, sınırlı aynî haklar ve kişisel hakların tapu siciline tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sicil ve belgelerin arşivlenmesinin usûl ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tüzük, 4721 sayılı Kanunun 913 üncü, 997 nci, 998 inci, 1000 inci, 1012 nci ve 1017 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tüzükte geçen;

a) Bölge müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerini,

b) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

c) İstem belgesi: Tescil veya terkin istem belgesini,

ç) Kütük: Tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğünü,

d) Müdür: Tapu müdürünü,

Tapu harcı cezası zaman aşımı

Tapu harcı cezası zaman aşımı

Gayrimenkul alım – satımında ödenmesi gereken tapu harcı oranının, gayrimenkulun gerçek satış değerinden düşük gösterilmesi halinde cezai yaptırımlar kapınızı çalacaktır. Peki tapu harcı cezası zaman aşımı süresi ne kadar?

Tapu harcı cezası zaman aşımı!

Tapuda gayrimenkul alım – satım bedelinin, gerçek satış değerinden düşük gösterilmemesi şart. Aksi durumda vergi kaçıranlar sınıfına girerek, ceza ödemeniz gerekiyor. Gayrimenkul alım -satımında ödenmesi gereken tapu harcı oranının, söz konusu gayrimenkulun gerçek satış bedeli üzerinden hesaplanması gerekirken aynı zamanda bu gerçek satış bedelinin tapuya iletilmesi şart. Eğer satış bedeli ile tapuya bildirilen bedel arasında fark var ise, maruz kalınacak cezalar şunlar olacaktır;

*Söz konusu farkın üç katı vergi cezası

*Farkın satış gününden itibaren faizi

*Eksik bildirimden doğan harç farkı, farkın 3 katı usulsüzlük cezası ve gecikme faizi

Tapu Zilliyeti Ne Demektir?

Bunları bilmeden arazi almayın!

Bunları bilmeden arazi almayın! Yatırım ya da yerleşim amaçlı arazi alma planı içinde olan vatandaşlarımız, işin detaylarını bilmeden çoğu kez yanlış seçimler yapabiliyor. Evdeki hesabınızı çarşıya da uydurmak için konunun uzmanlarıyla yapmış olduğumuz röportaj, doğru seçimler yapmanız için rehber niteliğinde…

Özlem YILMAZ / SABAH EMLAK
20.10.09
Arazi alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Zabıt Defteri ve Tapu Kütüğü Arasındaki Çelişki

Zabıt Defteri ve Tapu Kütüğü Arasındaki Çelişki

Bilindiği gibi zabıt defteri, kadastro görmemiş yerlerde taşınmazlarla ilgili bilgilerin tutulduğu bir defterdir. Kadastroyla beraber, buradaki kayıtlar yeni açılan Tapu Kütüğüne aktarılır. Aktarma usulüne uygun yapıldığında bir problem ortaya çıkmamaktadır. Ancak zabıt defterinde, taşınmazın tapu kütüğünde yer aldığı yerle ilgili olarak bir hata yapıldığında, yani bu taşınmaz tapu kütüğünün şu sayfasındadır denmesine rağmen tapu kütüğünde o sayfada başka bir taşınmazın olduğu ortaya çıkarsa ne yapılması gerekir?

TC Kimlik No ile, Ad Soyad ile Tapu Bilgilerini Öğrenme, Sorgulama

TC Kimlik No ile, Ad Soyad ile Tapu Bilgilerini Öğrenme, Sorgulama
Tapu Sorgulama

Bu güne kadar internet üzerinden tapu kayıtlarına dair bilgilere ulaşımın mümkün olup olmadığı ve bunun nasıl yapılacağına dair çok sayıda e-posta gönderilmiş ve kullanıcılara konu tek tek açıklanmaya çalışılmış ve yine sıkça sorulan sorular kısmında bu konuda kısa açıklamalar da yapılmıştır.

İnternette arama motorlarında tapu ile ilgili olarak en çok aranan bilgilerinnin

Tapu Takip bilgileri

Tapu Takip bilgileri

Tapu işlemleri nasıl yapılır?

Herhangi bir alım-satım işleminiz var, ancak tapu işlemlerinin nasıl yürütüldüğü hakkında bilginiz yoksa, tapu işlemleri nasıl yapılır adı altındaki haberimizi inceleyebilirsiniz...

Tapu işlemleri nasıl yapılır?
Tapu işlemleri işlemleri için ilk etapta tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile birlikte online randevu alınması gerekir. Randevular, TC Kimlik ve Tapu Senet Bilgilerine göre müdürlük kontenjanına göre alınabilir.

Randevu hususunda dikkat edilmesi gerekenler;
- Randevu alma işlemi sırasında Nüfus Cüzdanı ve Tapu Senedi belgeniz yanınızda olmalı.
- Randevu saatinden 15 dakika önce başvuruda bulunmanız gerekir. Gecikme halinde randevu iptal edilir.
- 1 yıl içinde aynı TC Kimlik ve Tapu Senedi için alınan randevu her hangi bir sebepten dolayı 3 kere gerçekleşmezse 1 yıl içinde yeni bir randevu verilememektedir.
- Gerçek veya tüzel kişiler aynı gün için tek bir randevu alabilir.

Gayrimenkul satış işlemlerinde tapu işlemi nasıl yapılır

Gayrimenkul satış işlemlerinde tapu işlemi nasıl yapılır ?

Elinizdeki tapu fotokopisi ile birlikte Gayrimenkulun bağlı olduğu Belediyenin Emlak bölümüne uğrayıp

1-Gayrimenkula ait Emlak vergisi (Bazı belediyelerde çöp vergisi su faturalarına yansımıyorsa hallerde ) çöp vergisi olup olmadığına bakılr.

2-Binaların borcu var ise satıcıya bildirerek bu borçların kapatılması talep edilir.daha önce ödemiş olduğu vergi makbuzları istenerek borç miktarının tekrar teyidi alınır.satıcının borcunun ödenmesini istediği takdirde Emlak ve çöp vergileri ödenir

3- Emlak ve çöp vergileri ödendikten sonra Gayrimenkulun satış beyan değeri İlgili belediyeden yazılı olarak talep edilir.Burası çok önemli olup gayrimenkulun satış beyan değerinden daha düşük bedelle satılması halinde ceza uygulaması gelir.Şöyleki Gayrimenkulun satış beyan değeri 100

Tapu Senedinin Önemi Nedir?

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ ( gocaldortgoz@hotmail.com )
Tapu Senedinin Önemi Nedir?
Tapuda yapılan işlemler sonucu tapu dairesi taşınmaza sahip olan kişiye mühürlü, imzalı tapu senedi verir.
Tapuda yapılan işlemler sonucu tapu dairesi taşınmaza sahip olan kişiye mühürlü, imzalı tapu senedi verir.
Tapu senedi sadece taşınmazın sahibine verilmektedir. Taşınmaz üzerinde mülkiyet dışında başkaca hak sahibi olan kişilere tapu senedi verilmez. Örneğin irtifak hakkı sahibine, kiracıya ya da ipotek alacaklısına tapu senedi verilmez.
Taşınmaza birden çok kişi hisseli bir şekilde sahipse tüm hissedarları gösterir şekilde tek bir tapu senedi verilebileceği gibi hissedarlar talep ederse her birine ayrı ayrı da tapu senedi verilebilir.
Hissedarlara ayrı ayrı tapu senedi verilmiş olması bu yerin müstakil tapulu olduğunu göstermez. Ayrı ayrı verilmiş olan her bir tapu senedinin malik bölümünde sahibinin adının yanında bir de hisse yazılıdır.

Tapu Bilgilerini Araştırma Yöntemleri

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ ( gocaldortgoz@hotmail.com )
Tapu Bilgilerini Araştırma Yöntemleri
Gayrimenkulle ilgili olan herkes tapu sicilini inceleyip, ihtiyaç duyduğu bilgileri öğrenebilir. Ancak bunun için ilgisini inanılır bir şekilde kanıtlaması lazımdır. İlgisini kanıtlarsa ihtiyaç duyduğu belgelerin de onaylı örneklerini tapu sicil ve kadastro müdürlüğünden alabilir.
A) GENEL OLARAK TAPU SİCİLİ
Gayrimenkulle ilgili olan herkes tapu sicilini inceleyip, ihtiyaç duyduğu bilgileri öğrenebilir. Ancak bunun için ilgisini inanılır bir şekilde kanıtlaması lazımdır. İlgisini kanıtlarsa ihtiyaç duyduğu belgelerin de onaylı örneklerini tapu sicil ve kadastro müdürlüğünden alabilir.
Tapu sicili tapu sicil müdürlüklerinde tutulan defterler ile belgelerin bütü­nüne verilen isimdir. Bu defterlerden en önemlisi tapu kütüğüdür. İlgili kimse sadece tapu kütüğünü değil tapu ve kadastro idaresinde bulunan her türlü belgeyi inceleyebilir. Dilerse bir avukata da inceletebilir.

613 Kişi 2B Tapusunu aldı

2B'de 613 tapu verildi
Cuma günü itibariyle 2B arazilerinin tebligatlarını gönderme işlemini bitirdiklerini belirten Alanya Milli Emlak Müdürü Ömer Ertüzün, tebligatların gönderilmeye başlamasından bu yana 613 vatandaşın tapusuna kavuştuğunu açıkladı.
2B'de 613 tapu verildi
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services
2
Yaklaşık iki ay önce 2B arazi tebligatlarını dağıtmaya başladıklarını belirten Alanya Milli Emlak Müdürü Ertüzün, bu işlemleri Cuma günü itibariyle tamamladıklarını söyledi. Posta işlemlerinin tamamen sona erdiğini belirten Ertüzün, "Vatandaşlarımızın eline göndermiş olduğumuz tebligatlar ulaşıyor. Tebligatı eline ulaşan vatandaşlar için başvuru süresi olarak 3 aylık bir zaman dilimi tanınıyor. Bu süre içinde vatandaşlarımız mükellefiyetlerini almalarını gerekiyor. Eğer müracaat etmezse hak sahipliği düşüyor ve vatandaşlarımız maalesef mağdur duruma düşecek" diye konuştu.

"2B TAPUSUNA KAVUŞAN 613 KİŞİ OLDU"

Tapu Numarası Sorgulama

Tapu Numarası Sorgulama
TC Kimlik No ile, Ad Soyad ile Tapu Bilgilerini Öğrenme, Sorgulama

Tapu Sorgulama

TAPU BİLGİSİ SORGULAMA

TAPO SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıntılar Veysel YÜCE tarafından yazıldı. Üst Kategori: Sitemiz Kategori: Bilgilendirme  11 Mart 2009 tarihinde yayınlandı.  Gösterim: 580147
Bu güne kadar internet üzerinden tapu kayıtlarına dair bilgilere ulaşımın mümkün olup olmadığı ve bunun nasıl yapılacağına dair çok sayıda e-posta gönderilmiş ve kullanıcılara konu tek tek açıklanmaya çalışılmış ve yine sıkça sorulan sorular kısmında bu konuda kısa açıklamalar da yapılmıştır.

Tapu Fiyatları 2013 Yılı Raiç

Tapu Fiyatları 2013 Yılı Raiç

Söz konusu vergi satışa konu olan emlak üzerinden hesaplanıyor. 2013 yılında yapılan alım satım işlemleri için gayrimenkulün satış değeri üzerinden binde 20 oranında vergi ödeniyor.Örnek emlak alım satım tapu harcı fiyatları;

-500 bin TL satış değeri olan gayrimenkul için 10 bin TL,

-400 bin TL satış değeri olan gayrimenkul için 8 bin TL,

-300 bin TL satış değeri olan gayrimenkul için 6 bin TL,

-200 bin TL satış değeri olan gayrimenkul için 4 bin TL,

-100 bin TL satış değeri olan gayrimenkul için ise 2 bin TL.

Emlak alım satım tapu harcı ödemeleri..

Emlak alım satım tapu harcı ödemeleri, tapu müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankalarda yapılıyor. Emlak alım satım tapu harcı ödemelerinin nereye yapılacağı ile ilgili bilgi, tapu müdürlüğünden gelen bilgilendirme mesajında belirtiliyor.

Tapu Evrakları Nelerdir

Tapu Evrakları Nelerdir
Ev veya arsa aldınız veya satıyorsunuz. Tapu dairesinde işlemler bazen o kadar uzun sürebiliyor ki, alacağınıza-satacağınıza pişman olabiliyorsunuz. İşte böyle bir kötü sürprizle karşılaşmamak için tapuya gitmeden önce yapılması gereken bazı işlemler var.Alım-satım işlemleri için tapuya gitmeden 1 gün öncesinde bazı belgelerin hazır halde bulundurulması hem alıcıya hem de satıcıya zaman kazandırıyor, tapu çilesini ortadan kaldırıyor. Peki bu işlemler nelerdir?İşte tapuya gitmeden önce yapılması gereken işlemler:

Belediye Rayiç Bedeli Belgesi

Alıcı veya satıcı (her iki tarafın beraber gitme zorunluluğu yoktur) tapu fotokopisi ile gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye başvurabilir.

Belediyede yetkili kişi, ada parsel numarası ve tapuya kayıtlı isim bilgilerine göre gayrimenkül bilgilerine ulaşır ve belediye rayiç bedelini gösteren belgeyi, istek yapan kişiye sunar. Bu belge alım-satımın yapılacağı gün tapuya verilecektir.

Tapu Dairesi Telefonları,Tapu Dairesi Adresleri,Tapu Dairesi İletişim

Tapu Dairesi Telefonları,Tapu Dairesi Adresleri,Tapu Dairesi İletişim
İl il tapu kadastro müdrlüklerinin telefonları ve adresleri, iletişim bilgileri aşağıdadır

ADANA
Seyhan 1. Böl. TSM Kurtuluş Mah.9.Sokak 322 457 12 75 459 15 22
Seyhan 2. Böl. TSM. Kurtuluş Mah.94.Sokak No:33 322 457 12 77
Seyhan 3. Böl. TSM. Kurtuluş Mah.304..Sokak No:33 322 457 12 78
Seyhan 4. Böl. TSM. Kurtuluş Mah.30.Sokak No:33 Kat:6 322 457 84 06
Seyhan Kad. Müd Kurtuluş Mah.30.Sokak No:33 Kat:6 322 453 34 45
Aladağ TSM İnönü Caddesi 322 591 21 14
Ceyhan TSM Burhaniye Mah. Kızılay Cad. Kızılay İşhanı 322 613 23 29 612 73 77
Ceyhan Kad. Müd Burhaniye Mah. Kızılay Cad. Kızılay İşhanı 322 613 30 00
Feke TSM Hükümet Konağı 322 741 20 30
İmamoglu TSM Özel İdare İş Hanı Kat:4 322 891 30 78
Karaisalı TSM Kaymakamlık Binası 322 551 20 35
Karataş TSM Kaymakamlık Binası 322 681 20 23 681 51 47
Kozan TSM. Kaymakamlık Binası 322 515 81 88