Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014 Faaliyetleri

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014 Faaliyetleri
Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün önemli projelerinden birisi de Tapu Arşiv
Bilgi Sistemi (TARBİS) Projesidir.
Kurumumuzdaki tarihi değere haiz taşınabilir kültür varlığı niteliğindeki belgelerin
daha fazla yıpranmasını önlemek, uzun yıllar yaşatılmasını ve kullanılmasını sağlamak
amacıyla TARBİS projesi hayata geçirilmiştir.
Tapu Arşiv Bilgi Sistemi (TARBİS) projesi ile; Osmanlıca Arşiv Belgeleri’nin en son
teknoloji kullanılarak görüntülenmesi, mikrofilmlerin alınması, belli indeks alanlarının
Osmanlıcadan Türkçeye çevirilerinin yapılarak dijital ortama aktarılması, arşiv otomasyonu yazılım ve alt yapısının kurulması suretiyle, arşiv bilgi ve belgelerine yetki verilmiş kişilerin güvenlik çerçevesinde kolayca ulaşabilmesi sağlanmıştır.
Proje çalışmalarına fiili olarak 12 Aralık 2005 tarihinde başlanmıştır. Yaklaşık 3,5

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Birimlerinin Görevleri

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Birimlerinin Görevleri

Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından verilen hizmetler:

Tapu hizmetlerinin etkin ve zamanında sunulmasını sağlamak, tapu işlemlerinin
mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,
Tapu Müdürlüklerinin sevk ve idaresine yönelik faaliyetler ile iş hacimlerine göre
yıllık çalışma programlarını hazırlamak, yaptıkları işlemlere ait istatistiki bilgileri
toplamak ve sonuçlarını değerlendirmek,
Tapu sicillerinin oluşturulmasını ve düzenli şekilde tutulmasını sağlamak,
Tapu işlemleri ile ilgili her türlü konuyu incelemek ve sonucunu bildirmek,
Akit ve tescil işlemleri ile tapu planlarının reddine dair tapu müdürlüklerince verilen
kararlara karşı yapılan itirazları inceleyerek Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak,
Tapu müdürlüklerinin denetimi sonucunda hazırlanan raporları incelemek, gereğini
tespit ve takip etmek,

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün Görevleri Nelerdir?
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Genel Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumlulukları, 6083 sayılı Teşkilat Kanunun
2 nci maddesi ile;
Devletin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde
tutulmasını, taşınmazlarla ilgili her türlü akitli ve akitsiz tapu işlemleri ile tescil işlerinin
yapılmasını, siciller üzerindeki değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin
arşivlenerek korunmasını sağlamak,
Ülkenin kadastrosunu yapmak, değişiklikleri takip etmek, tapu planlarının
yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, bunlara ilişkin kontrol ve denetim
hizmetlerini yürütmek,
Büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik
altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita
üretim hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, kontrol etmek, denetlemek ve temel
prensipleri tespit etmek,

MEGSİS ile internetten tapu sorgulama yapılabilmektedir

Alacağınız bir yer arsa olsun ev olsun tapu bilgileri hakkında merak ettiğinin herşeyi internetten tepu kadastro genel müdürlüğünün MEGSİS Sistemi üzerinden yapabilirsiniz
MEGSİS ile internetten tapu sorgulama http://www.tkgm.gov.tr/node/1760

MEGSİS ile internetten tapu sorgulama
Kendinize ait olan ya da satın almak istediğiniz ev, arsa gibi taşınmazları artık MEGSİS denilen bir ekrandan internet üzerinden sorgulayabileceksiniz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bu sistemle tapu bilgilerinizi girerek taşınmazınızın yerini öğrenebileceksiniz. Yine bu parselin uydu fotoğrafı ile çakışık görüntüsü ekrana gelecek.

MEGSİS sistemi nasıl çalışır

Vatandaşlar internet üzerinden ya da cep telefonundan bu sistemi sorgulayarak taşınmazının durumunu öğrenebilecek. MEGSİS, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından taşınmazların tapu bilgileri ile eşleştirilerek uluslararası harita servisleri aracılığıyla vatandaşı bilgilendirmeye yarayan bir servistir.

Tapu İşlemleri İçin Bulunması gereken belgeler

Tapu İşlemleri İçin Bulunması gereken belgeler
A- Kimlik belgesi:
Tapu Sicil Tüzüğüne göre tapu müdürlüklerinde kimlik belgesi olarak
kullanılabilecek olan belgeler;
Fotoğraflı TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanı,
Pasaport (Yabancı uyruklular için),
Avukat kimliği,
4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından
Çıkma Belgesi (pembe kart/mavi kart) ile birlikte uyruğuna geçtiği ülke
makamlarınca verilmiş kimlik belgesi,
ü Bu belgeler dışında başka bir belgenin(pasaport, sürücü belgesi, memur
kimlik kartı …vb) kimlik belgesi olarak kullanılması söz konusu değildir,
ü Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin
TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde Vergi Kimlik Numarasının/MERSİS
Numarasının ibrazı zorunludur.
B- Fotoğraf:
ü Son 6 ay içinde çekilmiş,
ü Vesikalık
ü 6x4cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır. (Fotokopi fotoğrafların
işlemlerimizde kullanması mümkün değildir)

Tapu Müdürlüklerine Başvuru Şekli

Tapu Müdürlüklerine Başvuru Şekli :
Tapu Müdürlüklerine farklı şekillerde başvurulabilinir.
Başvuru ve başvuruda izlenen yöntem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
tarafından yayınlanan 2014/1 sayılı genelgede belirlenmiştir.
1- Taşınmaz Maliki veya Temsilcisinin Müracaatı
Tapu Müdürlüklerinde işlem yaptırmak isteyen taşınmaz maliki veya yetkili
temsilcisi işlem için gerekli evrakı hazırlayarak müdürlüklerimizde mevcut olan
sıramatik cihazlarından sıra numarası alırlar. Sıramatik sistemi bulunmayan
müdürlüklerimizde başvuru müdürlüklerimizde belirlenen usule göre
gerçekleştirilir.
2- İnternet Bağlantılı Başvuru
Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisi e-devlet (http://turkiye.gov.tr) veya
Genel Müdürlüğümüz (http://randevu.tkgm.gov.tr) sisteminden yapılacak işlem
için almış olduğu şifre ile birlikte sıra numarasını alır. İnternet üzerinden
başvurunun yararı randevu saatinde sistem otomatik olarak bu sıra numarasına

Yabancıların Tapu İşlemleri

Yabancıların Tapu İşlemleri

Yabancıların taşınmaz ediniminde ne gibi sınırlamalar vardır?

2644 Sayılı Tapu Kanunun 35. maddesi gereği yabancı gerçek kişilerin edinimleri ancak kanuni sınırlamalar dâhilinde mümkündür.
2565 Sayılı Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereği askeri yasak bölgelerde yabancıların taşınmaz edinimi mümkün bulunmamaktadır.
Yabancı uyruklu gerçek bir kişi ülke çapında en fazla 30 hektara kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir. Bakanlar kurulu bu miktarı iki katına arttırmaya yetkilidir.
Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu (%10) geçemez.
Bakanlar Kurulunca yabancı gerçek ve tüzel kişilerin edinemeyecekleri alan olarak belirlenen stratejik alan ve özel güvenlik bölgelerinde bulunan yerlerde yabancı edinimi mümkün bulunmamaktadır.

Online Tapu Randevusu

Online Tapu Randevusu
Mülk alım satımlarınızı online randevu alarak yapabilirsiniz
Sizlere daha hızlı hizmet sağlayabilmemiz için Online Tapu Randevusu aracımızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki notları gözden geçiriniz.

- Öncelikle tapu başvurunuzu yapın, evraklarınızı tapuya iletin.
- Tapu memuru sizin evraklarınızı kabul edecek ve sizin iletişim bilgilerinizi alacak. Bunun sonrasında size işleminizin kabul edildiğine dair bir SMS gönderilecek.
- Tapu size işleminizin yapılacağı zamanı ve işlem harçlarına ilişkin ikinci bilgilendirme SMS'ini gönderecek.
- Bu noktada tapu tarafından size iletilen randevu saatine en uygun zamanı aşağıdan seçin ve onaylayın
- İşleminizi tapuda gerçekleştirecek olan avukatımıza randevu bilgileriniz online olarak iletilecektir.
- İşlemlerinizi tamamlamak için avukatınızla buluşmadan önce MUTLAKA HARÇLARI YATIRINIZ.

Tapu Randevu Sistemi Gelişiyor

Tapu Randevu Sistemi Gelişiyor

Tapu işlemlerinin yapılabilmesi için tapu dairelerinden randevu alınması gerekiyor. Söz konusu tapu randevuları internetten online olarak alınabiliyor. Tapu randevu sistemine "telefon" ile randevu sistemi de ekleniyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak sistem sayesinde tapu işlemleri öncesi telefonla randevu alınması ve böylece, vatandaşın zaman kaybetmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Telefon ile randevu sistemi sayesinde işlemler için gerekli evraklar hakkında önceden bilgi alınabilecek ve yaşanan sıkıntılar anında tespit edilecek. Yıl sonuna kadar hizmete girmesi planlanan çağrı merkezi istihdama da katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, tapu işlemlerinde birçok yeni uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti.

Online tapu randevu

e-Randevu Tapu Randevu Sistemi

e-Randevu Tapu Randevu Sistemi
Tapu randevu sistemi; Tapu Müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden başvuru sırası almak amacıyla oluşturulmuş bir ugulamadır. Sistem başvuru sırası için randevu vermektedir. Bu uygulama ile vatandaş belirlediği tarih ve saatte Tapu Müdürlüğüne giderek işlemini başlatıp, zamandan tasarruf etmiş olacaktır. Randevu alım işlemi sonucunda, işlemin sonuçlandırılacağı zaman konusunda herhangi bir bilgi verilmemektedir.

tıklayınız https://randevu.tkgm.gov.tr/

Kullanıcı Sözleşmesi

•Bu sayfadan itibaren adım adım yapacağınız işlemlerle randevu sistemimizi kullanarak belirli bir gün ve saat aralığında başvuru yapmak için randevu alabilirsiniz.
•Almış olduğunuz randevuları sorgulayabilir, güncelleyebilir ya da iptal edebilirsiniz.
•Randevular seçilecek uygun tarihte ve saat aralığında, kimlik numarası ve müdürlük kontenjanına göre alınabilir.

Tapu Kaybolursa Ne Yapmalı?

Tapu Kaybolursa Ne Yapmalı?
Kaybolan tapu senedinin yenisini her yıl belirlenen tapu senedi belgesinin parasını ödeyerek çıkarabilirsiniz.Ev arsa gibi mülklere ait tapunun yenisini çıkarmak mümkün
Bugüne kadar evlerde bir mücevher gibi saklanan 'Tapu Senedi'nin aslında o kadar da önemi bulunmuyor. Yani tapu senedi kaybolursa ya da başka birinin eline geçerse resmi hiçbir işlem yapılamıyor. Çünkü 4.90 TL bir bedelle yenisini çıkartabilmeniz ve örneğini alabilmeniz mümkün oluyor. Yapmanız gereken nüfus cüzdanınız ile ilgili tapu dairesine başvuruda bulunmak. Tabii ki bu işlem için ilgilisi olunması gerekiyor. Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün üzerine kurulan kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişiyi gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilen ve aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan resmi belgeye 'tapu' denildiğini belirterek buna 'tapu senedi' de denildiğini söyledi.

Hükmü kalmıyor

Tapu Kadastro Hizmet Standartları

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerin standartı ve hizmetin yapılış süreleri

Aplikasyon işlemi

1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2 İŞ GÜNÜ
2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. (En fazla 5 parsel için yapılan talep için bu süre geçerlidir. 5 parselden fazla her 5 parsel için 1 gün eklenir.)
3. Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği.
4. Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ile kimliği.
5. Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

Cins Değişikliği işlemleri

1. Cins değişikliği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2 İŞ GÜNÜ

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Hizmetleri

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafında Tapu Hizmetleri ve Kanuni Dayanağı

Hizmetin Adı Yapılan İşlemler Hukuki Dayanağı
Red Kararları "4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 1016. maddesinin 1. fıkrası ""Tasarruf yetkisine ve hukuki sebebe ilişkin belgeler tamam değilse istem reddedilir."" hükmüne amir olup, Tapu ve Kadastro Bölge ve Tapu Müdürlüklerince, akit ve tescil işlemleriyle ilgili istemleri kanuna,tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun bulmaz veya dayanağı belgeleri eksik görürlerse istemin reddedilmesi halinde itiraz söz konusu ise itirazları incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmak. 1-4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 1016 2-Tapu Sicil Tüzüğü Madde 23

Tapu Kadastro Red Kararları

Tapu Kadastro Red Kararları Ne Anlam Gelir?
Red Kararı "4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 1016. maddesinin 1. fıkrası ""Tasarruf yetkisine ve hukuki sebebe ilişkin belgeler tamam değilse istem reddedilir."" hükmüne amir olup, Tapu ve Kadastro Bölge ve Tapu Müdürlüklerince, akit ve tescil işlemleriyle ilgili istemleri kanuna,tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun bulmaz veya dayanağı belgeleri eksik görürlerse istemin reddedilmesi halinde itiraz söz konusu ise itirazları incelemek ve görüşünü Genel Müdürlüğe sunmaktadır..

Tapu Kadastro Red Kararının Hukuki dayanağı nedir?
1-4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 1016
2-Tapu Sicil Tüzüğü Madde 23

Red Kararının Muhatabı
Tapu ve Kadastro Müdürlükleri,Tüm Gerçek ve Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşları Tapu Dairesi Başkanlığı
Başvuru Şekli
İtiraz dilekçesi
Şahsen, Vekaleten,

Tapuda yeni dönem

Tapuda yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, tapuda yaşanan hak kayıplarının önüne geçilmesi için talimat verdi.
Bunun üzerine harekete geçen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ipotek terkini, haciz, satış şerhi gibi işlemleri elektronik ortama alma çalışmalarına başladı. Genel Müdürlük, uygulamaya ilk olarak ipotek terkinlerini elektronik ortama alarak başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bankalar tarafından yazılı olarak düzenlenen ipotek terkin taleplerini elektronik ortama alıyor. Daha önce vatandaş eliyle ya da görevli memurlarca tapu müdürlüklerine iletilerek işlemi yapılan ipotek terkinleri artık elektronik ortamda yapılacak.